Từ sự rối loạn của thị trường cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn: Gợi ý chính sách ổn định và phát triển tài chính cho Việt Nam

Người trình bày: Tiến sĩ Thái Văn Cẩn, Chuyên gia tư vấn

IMF và Ngân hàng Thế giới

Ngày:22/11/2007 tại FETP, từ 14:00 đến 16:30, tại phòng học A

    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

    © 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý