Tạo việc làm, công nghiệp hóa và toàn cầu hóa

Thời gian: 12:00-13:30, thứ Năm, ngày 9/2/2017, tại phòng học A

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Tạo việc làm, công nghiệp hóa và toàn cầu hóa", do TS. Đinh T. Hinh, Chủ tịch và CEO về Đổi mới và Tăng trưởng Kinh tế, Hoa Kỳ; Nghiên cứu sinh cao cấp, Đại học Indiana thực hiện.

Anh chị học viên quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17h00 ngày 7 tháng 2 năm 2017.

Chương trình sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Chương trình sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

Tài liệu tham khảo:

1. Light Manufacturing in Vietnam: Creating Jobs and Prosperity in a Middle Income Economy

2. Tales from the Development Frontier: How China and Other Countries Harness Light Manufacturing to Create Jobs and Prosperity

- Phần 1

- Phần 2

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý