Một năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài: Những tác động chính sách trong quan hệ ASEAN và các cường quốc trong tranh chấp biển Đông

Thời gian: 12:00-13:30, thứ Tư, ngày 5/4/2017, tại phòng học A

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Một năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài: Những tác động chính sách trong quan hệ ASEAN và các cường quốc trong tranh chấp biển Đông", do TS. Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) và ThS. Phạm Ngọc Minh Trang, Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thực hiện.

Anh chị học viên quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17h00 ngày 3 tháng 4 năm 2017.

Chương trình sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Chương trình sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

        


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

    © 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý