Mở cửa tiếp cận Quy định của Chính phủ: Một Nghiên cứu Thực nghiệm về Sự tham gia của Doanh nghiệp trong Xây dựng Quy định về Bảo vệ Lao động ở VN

Thời gian: 15h30-17h00, thứ Sáu, ngày 22/07/2016, tại phòng học A

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Mở cửa tiếp cận Quy định của Chính phủ: Một Nghiên cứu Thực nghiệm về Sự tham gia của Doanh nghiệp trong Xây dựng Quy định về Bảo vệ Lao động ở Việt Nam", do GS. Edmund MaleskyGiáo sư Khoa  học Chính trị, Đại học Duke, Hoa Kỳ thực hiện.

        


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

    © 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý