Câu chuyện về ba dòng sông: Sông Jucar, sông Nile, và sông Mekong

Thời gian: 9h30-11h30, thứ Ba, ngày 13/12/2016, tại phòng học A

Chương trình Sáng kiến Chính sách Công Hạ vùng Mekong (LMPPI) tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Câu chuyện về ba dòng sông: Sông Jucar, sông Nile, và sông Mekong", do GS. Ariel Dinar, Trường Chính sách Công, Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ thực hiện.

Anh chị học viên quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 15h00 ngày 11 tháng 12 năm 2016.

Chương trình sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Chương trình sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý