Ảnh hưởng của thói quen tiêu dùng trong hàm cầu nhập khẩu cá Herring xông khói ở Mỹ

Thời gian: 12h00-13h30, thứ Năm, ngày 15/09/2016, tại phòng học A

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Ảnh hưởng của thói quen tiêu dùng trong hàm cầu nhập khẩu cá Herring xông khói ở Mỹ", do TS. Nguyễn Văn Giáp, Nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp, Chương trình Sáng kiến Chính sách Công Hạ vùng Mekong, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thực hiện.

Anh chị học viên quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17h00, ngày 13/09/2016.

Chương trình sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Chương trình sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý