Hoạt động tại trường Fulbright
24/07/2017

Chương trình Học kỳ Hè FUV YSEALI Summer School 2017, diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017, do Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ được tổ chức bởi Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), đã khai mạc sáng nay tại FUV. 

16/06/2017

GS. Mitch Leventhal,
Khoa Chính sách và Lãnh đạo Giáo dục, Đại học tiểu bang New York tại Albany (SUNY Albany)

08/06/2017

TS. Lê Việt Phú,
Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

25/05/2017

Giáo sư Hansjorg Herr,
Giáo sư lĩnh vực hội nhập kinh tế liên quốc gia, Trường Kinh tế Luật Berlin, Đại học Khoa học Ứng dụng Berlin

11/05/2017

Nguyễn Văn Giáp,
Nghiên cứu viên cao cấp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ vùng Mekong, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

26/04/2017

Ông Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên Chính sách công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam

25/04/2017

The Fulbright University Vietnam (FUV) seeks candidates for mentorship of the 2017 FUV YSEALI Summer School which will be jointly organized by FUV and the U.S. Mission to Vietnam from July 23 -28, 2017, at the Fulbright Economics Teaching Program (FETP) campus.

20/04/2017

Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý