Hoạt động tại trường Fulbright
02/03/2017

TS. Vũ Thành Tự Anh,
Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

09/02/2017

TS. Đinh T. Hinh,
Chủ tịch và CEO, Đổi mới và Tăng trưởng Kinh tế, Hoa Kỳ; Nghiên cứu sinh cao cấp, Đại học Indiana

19/01/2017

TS. Lê Việt Phú,
Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

05/01/2017

TS. Nguyễn Văn Giáp,
Nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ lưu Mekong (LMPPI), FETP

29/12/2016

GS. Atul Kohli,
GS. danh hiệu David K.E.Bruce về Quan hệ Quốc tế, giáo sư Chính trị học, đại học Princeton

13/12/2016

GS. Ariel Dinar,
Trường Chính sách Công, Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ

09/12/2016

TS. Susmita Dasgupta,

Trưởng nhóm Kinh tế Môi trường, Nhóm Nghiên cứu Phát triển, Ngân hàng Thế giới

03/11/2016

TS. Bùi Thị Bích Liên

Chuyên gia Luật, Tốt nghiệp Tiến sỹ Luật tại Trường Đại học Monash (Australia)

06/10/2016

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

24/09/2016

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách Công Khóa 7

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý