Nhập môn kế toán tài chính

Nhập môn Kế toán tài chính được thiết kế nhằm trang bị kiến thức căn bản làm tiền đề cho chuỗi môn học tiếp theo như: Phân tích tài chính, Tài chính phát triển và Thẩm định dự án đầu tư.

Môn học hướng tới mục đích cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về kế toán tài chính; làm quen với các nguyên lý và khái niệm kế toán, các báo cáo tài chính bao gồm cả bảng cân đối tài sản, báo cáo thu nhập và báo cáo ngân lưu. Sau môn học, học viên được kỳ vọng nắm vững quy trình tổng quát về sự hình thành, nội dung, cấu trúc và mối quan hệ của các báo cáo tài chính; bước đầu biết cách sử dụng các thông tin này để tính toán các hệ số, chỉ báo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh từ quan điểm của nhà đầu tư trong quá trình hoạch định, quyết định đầu tư. Môn học này không nhằm mục tiêu đào tạo các kế toán viên chuyên nghiệp.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý