In the spotlight

...Trường Fulbright phối hợp cách tiếp cận của Trường Kennedy về đào tạo chính sách công với sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế Việt Nam. Tôi tin rằng nơi này đang đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị một thế hệ các nhà hoạch định chính sách kế thừa.

Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ NN & PTNN
Thạc sĩ Quản trị Công
Trường QLNN Kennedy
ĐH Harvard, 1995

Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Chuyên viên tín dụng
Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tỉnh Bình Phước

Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý