Chương trình MPP

Chương trình MPP của Trường Fulbright là chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành chính sách công đầu tiên tại Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là xây dựng nền tảng tư duy vững mạnh về năng lực phân tích chính sách, quản lý và lãnh đạo cho các nhà chuyên môn ở Việt Nam. Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu sẽ giúp sinh viên học cách xác định bản chất và các khía cạnh then chốt của chính sách công, khám phá những giải pháp khả thi và xác định năng lực về mặt tổ chức để thực hiện các giải pháp này.

Nền tảng kinh tế học vững chắc là trụ cột của nội dung chương trình MPP. Phân tích kinh tế là công cụ thiết yếu cho việc quản lý tài chính công và các hoạt động khác của chính phủ có ảnh hưởng đến sự phân bổ nguồn lực. Các nhà hoạch định chính sách tham gia vào việc phát triển, thực thi hay đánh giá các quy định và luật cũng phải quán triệt những nguyên lý của kinh tế học. Mặc dù học viên sẽ được học môn các phương pháp phân tích định lượng trong chuyên ngành này, trọng tâm chính sẽ là khả năng ứng dụng những khái niệm cơ bản vào tình hình thực tiễn của thế giới.

Chương trình được thiết kế dựa trên triết lý và phương pháp đào tạo tiên phong về chính sách công của Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy. Tuy nhiên, khác với các chương trình chính sách công ở nước ngoài, chương trình MPP của Trường Fulbright được thiết kế đặc biệt theo những thách thức của các nhà hoạch định chính sách khu vực công trong nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi. Đội ngũ giảng viên của trường thường xuyên rà soát lại nội dung đào tạo nhằm đảm bảo chương trình phản ánh trung thực nhất tình hình phát triển kinh tế hiện tại và tương lai của Việt Nam.

Đối tượng tuyển sinh chính của chương trình MPP là các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách và quản lý trong khu vực công, các chuyên gia nghiên cứu và các giảng viên đại học. Chương trình không đào tạo về quản trị kinh doanh nhưng vẫn có thể phù hợp với một số nhà quản lý trong khu vực tư nhân, đặc biệt là những người công tác trong các lĩnh vực giao thoa giữa doanh nghiệp và nhà nước. Học viên hoàn thành tất cả những yêu cầu để tốt nghiệp chương trình MPP sẽ được nhận bằng Thạc sỹ Chính sách công do Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Chương trình MPP kéo dài hai năm, trong đó học viên học tập trung toàn thời gian trong năm thứ nhất tại trụ sở của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM), năm thứ hai làm nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Nhà trường khuyến khích học viên đã tốt nghiệp chương trình một năm về kinh tế học ứng dụng và chính sách công qua các năm từ 1995 đến 2007 đăng ký tham gia tiếp năm thứ hai của chương trình MPP. Học viên đã tốt nghiệp chương trình một năm được trúng tuyển và hoàn thành năm thứ hai, bao gồm luận văn tốt nghiệp sẽ được cấp bằng MPP.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý