Các chương trình đào tạo & nghiên cứu
Các chương trình đào tạo & nghiên cứu

Sứ mạng bao quát những hoạt động của FETP là giúp ươm dưỡng chính sách và sự cải cách kinh tế vững chắc ở Việt Nam thông qua nâng cao chất lượng hiểu biết và phân tích chính sách công. Sứ mạng này được hoàn thành thông qua ba sáng kiến giáo dục hàng đầu:

  • Chương trình Thạc sĩ hai năm về chính sách công (MPP). Mục tiêu của chương trình là xây dựng nền tảng tư duy vững mạnh về năng lực phân tích chính sách, quản lý và lãnh đạo cho các nhà chuyên môn ở Việt Nam.
  • Các khóa đào tạo cao cấp dành cho các nhà hoạch định chính sách cấp cao về quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu theo góc độ kinh tế và pháp lý.
  • Các khóa chuyên ngành ngắn hạn tập trung vào những lĩnh vực chủ chốt phù hợp với sự phát triển của Việt Nam như kinh tế, tài chính và luật.

Tất cả những sáng kiến này phụ thuộc vào hoạt động nghiên cứu liên tục với chất lượng cao nhằm đảm bảo đề cương giảng dạy luôn phù hợp với điều kiện kinh tế không ngừng biến chuyển của Việt Nam. Nỗ lực phát triển đề cương giảng dạy không phải là đặc tính duy nhất của chương trình; tình huống nghiên cứu được soạn thảo cho một khóa đào tạo đặc biệt dành cho các cán bộ cấp cao hiện là nền tảng của một môn nghiên cứu mới trong chương trình chính khóa một năm về kinh tế ứng dụng và chính sách công. Hình thức bổ trợ chéo này rất quan trọng đối với sự thành công trong các chương trình đào tạo của chúng tôi.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý