168
Góp ý Chương trình hành động của Thành phố Hồ Chí Minh về giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2016-2020
Tóm tắt:

Tập trung vào 7 vấn đề được tóm tắt trong phần I với các phân tích và dẫn giải cụ thể được trình bày trong phần II. Trong đó, đề xuất then chốt là Thành phố Hồ Chí Minh nên tập trung vào đột phá xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng dựa trên những chính sách và cam kết của Trung ương cùng với kinh nghiệm thực tiễn ở một số nơi trên thế giới đã thành công.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
29/03/2016
Số trang:
9
Tác giả:
/   
/   

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý